Sorteig Royal Tarraco, SENSE LÍMITS!

SORTEIG SENSE LÍMITS!

Participa del nostre sorteig a Instagram i aconsegueix una mensualitat gratuïta! Revisa les condicions legals i prepara’t per guanyar!

Bases legals del sorteig

1.- Entitat organitzadora i ubicació del sorteig

L’activitat promocional està organitzada pel Centre Royal Tarraco (FITNESS MANAGEMENT AND OPPORTUNITIES TARRAGONA, S.L).

2.- Persones a les que es dirigeix el sorteig i requisits de participació

Poden participar del sorteig tant els abonats/des del centre, com els no abonats/des. Per poder participar del sorteig és imprescindible:

  • Tenir 16 anys o més
  • Ser seguidor del perfil @royaltarraco a Instagram
  • Fer like a la publicació sobre el sorteig a Instagram
  • Compartir al seu perfil (stories) un vídeo (o més) realitzats pels tècnics i publicats al perfil d’instagram del centre esportiu Royal Tarraco.
  • Etiquetar @royaltarraco al video compartit a stories.
  • Queden exclosos de participació al sorteig els treballadors/es de l’entitat organitzadora.
  • No hi ha restriccions d’àmbit territorial.
  • La participació al sorteig és gratuïta.

Per garantir la transparència del sorteig, els guanyadors seran seleccionats de forma aleatòria a través de l’aplicació AppSorteos (app-sorteos.com).

3.- Dates del sorteig

El període per participar comprèn del 3 d’octubre al 31 d’octubre de 2022. Els guanyadors/es es publicaran entre el 2 i el 3 de novembre de 2022 a través de la mateixa xarxa social d’Instagram.

4.- Premis del sorteig

El sorteig s’anunciarà al perfil social de @royaltarraco a Instagram, i es convidarà els usuaris/es a participar-ne (1) seguint el perfil (2) fent like a la publicació del sorteig (3) compartint al seu perfil (stories), etiquetant @royaltarraco, un vídeo (o més) realitzats pels tècnics  i publicats al perfil d’instagram del centre esportiu ROYAL TARRACO.

*Es recomana guardar l’storie com a història destacada per poder comprovar fàcilment la participació de l’usuari/a.
*Tots els vídeos susceptibles de ser compartits per participar del sorteig estan identificats amb els hashtags: #SorteigSenseLímits.

Es sortejaran 6 premis de 30 dies de franc d’accés i ús de les instal·lacions i el seus serveis del centre esportiu Royal Tarraco, inclosos dins la quota d’abonament BÀSICA. El valor d’un abonament bàsic per adults té un cost de 62€ al mes.

Els guanyadors/es seran seleccionats de forma aleatòria a través de l’aplicació AppSorteos (app-sorteos.com).

5.- Comunicació dels guanyadors/es

El nick name del guanyador/a es publicarà en un post a la secció de notícies del perfil @royaltarraco a Instagram, entre el 2 i el 3 de novembre. A més, es contactarà amb ell/a a través del xat privat d’Instagram a fi de confirmar les dades personals i concretar una cita per formalitzar l’efectuació del premi.

Si un cop passats 5 dies naturals des del contacte per xat privat amb el guanyador/a, aquest/a no es posa en contacte amb el centre per a la confirmació de dades i la formalització del premi, perdrà la condició de guanyador/a i es contactarà amb el suplent (també triat aleatòriament entre les persones que acompleixin requisits a través d’AppSorteos.)

El premi es formalitzarà a la recepció del centre esportiu Royal Tarraco (carrer Sant Auguri, nº 5, Tarragona) on el mateix director es farà una fotografia amb els guanyadors/es per, posteriorment, fer-ne difusió a través de les xarxes socials.

La persona guanyadora NO podrà traspassar el premi a un amic/conegut. En el cas que no pugui beneficiar-se, es tornarà a sortejar el premi.

En cas que el sorteig no compti amb un mínim de 10 participants serà declarat desert. Els premis no es podran modificar o substituir sota cap circumstància per qualsevol altre objecte o compensació en metàl·lic.

6.- Responsabilitat de l’empresa

L’empresa organitzadora es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest sorteig si així ho considera convenient o si ocorreguessin supòsits especials que impedeixin la realització del mateix.

Igualment, el Centre Royal Tarraco (FITNESS MANAGEMENT AND OPPORTUNITIES TARRAGONA, S.L), es reserva el dret d’eliminar fotos o comentaris que no s’adeqüin a la seva filosofia d’empresa o que es considerin ofensives per a altres internautes

El Centre Royal Tarraco (FITNESS MANAGEMENT AND OPPORTUNITIES TARRAGONA, S.L)  no es farà responsable de les afirmacions que terceres persones facin a través de la xarxa social i es reserva el dret de dur a terme les actuacions judicials que cregui pertinents contra les mateixes.

Tampoc es responsabilitza dels danys o perjudicis que poguessin ocórrer en el moment en què el guanyador/a gaudeixi del premi.

7.- Tractament de les dades personals

Les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat, propietat del Centre Royal Tarraco (FITNESS MANAGEMENT AND OPPORTUNITIES TARRAGONA, S.L). El tractament de les mateixes es realitzarà de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

El Centre Royal Tarraco (FITNESS MANAGEMENT AND OPPORTUNITIES TARRAGONA, S.L) es reserva el dret d’informar els participants de les promocions i accions comercials que l’empresa dugui a terme posteriorment per qualsevol mitjà

8.- Llei aplicable

Per a tot el que no s’especifica en aquestes bases legals de sorteig a Instagram, la promoció s’ha de sotmetre a la normativa espanyola que estigui en vigor en aquell moment.

En cas de litigi resoldran la contesa els Jutjats i Tribunals de Tarragona, sense perjudici del fur que pogués correspondre segons la normativa aplicable.

9.- Acceptació de les bases d’aquest sorteig

En participar del sorteig i donar les teves dades personals estàs acceptant de forma expressa les anteriors bases del sorteig. En cas que desitgis obtenir més informació et pots posar en contacte amb l’empresa organitzadora trucant al següent número de telèfon (977 251371) o enviant un correu electrònic a (admin@royaltarraco.es).