Bases legals “SORTEIG PHOTOCALL NADALENC”

Bases legals del concurs
Aquest Nadal, fes-te un selfie al photocall nadalenc que hem decorat per a tu i comparteix el resultat a les xarxes socials!
Podràs guanyar una mensualitat gratuïta!

1.- Entitat organitzadora i ubicació del concurs
L’activitat promocional està organitzada per Royal Tarraco(FMO Tarragona S.L), amb domicili a Plaça Pere Clariana, 2 43391 – Vinyols i els Arcs- (Tarragona), a fi d’incrementar la notorietat de marca i d’ampliar l’abast de seguidors al perfil social d’Instagram.

2.- Persones a les que es dirigeix el concurs i requisits de participació
Poden participar del concurs  els abonats/des del centre. Per poder participar del concurs és imprescindible:

  • Tenir 16 anys o més
  • Ser seguidor del perfil @royaltarraco a  Instagram
  • Fer-se un selfie al nostre photocall i penjar-la al perfil de l’abonat/da d’instagram etiquetant @RoyalTarraco

No hi ha restriccions d’àmbit territorial.  La participació al concurs és gratuïta. Per garantir la transparència del concurs, les publicacions que s’identifiquin correctament etiquetades es guardaran com a històries destacades a “Nadal 2022” per confirmar la participació al concurs.

3.- Dates del concurs
El període per participar comprèn del 5 al 22 desembre. El guanyador es publicarà entre el 23 i  el 24 de desembre a través de la mateixa xarxa social d’Instagram.

4.- Premis del concurs
El concurs s’anunciarà al perfil social de @RoyalTarraco , i es convidarà els usuaris/es a participar-ne (1) seguint el perfil (2) pujant un selfie al nostre photocall nadalenc (3) etiquetant @RoyalTarraco. Entre els participants sortejarem 4 mensualitats gratuïtes (aplicables a 4 usuaris/es diferents).

Cada premi consisteix en 30 dies de franc d’accés i ús de les instal·lacions i el seus serveis del centre esportiu Royal Tarraco, inclosos dins la quota d’abonament BÀSIC ADULT. El valor d’un abonament bàsic per adults té un cost de 62 € al mes.

Les publicacions que s’identifiquin correctament etiquetades es guardaran com a històries destacades a “Nadal 2022” per confirmar la participació al concurs.

5.- Comunicació dels guanyador/a
El nick name del guanyador/a es publicarà en un post a la secció de notícies del perfil @RoyalTarraco, entre el 23 i el 24 de desembre. A més, es contactarà amb ell o ella a través del xat privat d’Instagram a fi de confirmar les dades personals de cada un d’ells i concretar una cita per formalitzar l’efectuació del premi.

Si un cop passats 5 dies naturals des del contacte per xat privat amb el guanyador, aquest no es posa en contacte amb el centre per a la confirmació de dades i la formalització del premi, perdrà la condició de guanyador i es contactarà amb el suplent, el que hagi quedat en segona posició de vots, i així successivament.

El premi es formalitzarà a la recepció del centre esportiu Royal Tarraco (C/Sant Auguri nº 5, Tarragona) on el mateix director es farà una fotografia amb el guanyador/a per, posteriorment, fer-ne difusió a través de les xarxes socials.

La persona guanyadora NO podrà traspassar el premi a un amic/conegut. En el cas que no pugui beneficiar-se, es tornarà a sortejar el premi.

En cas que el concurs no compti amb un mínim de 10 participants serà declarat desert. Els premis no es podran modificar o substituir sota cap circumstància per qualsevol altre objecte o compensació en metàl·lic.

6.- Responsabilitat de l’empresa
L’empresa organitzadora es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest concurs si així ho considera convenient o si ocorreguessin supòsits especials que impedeixin la realització del mateix.

Igualment, Royal Tarraco (FMO Tarragona S.L), es reserva el dret d’eliminar fotos o comentaris que no s’adeqüin a la seva filosofia d’empresa o que es considerin ofensives per a altres internautes.

Royal Tarraco (FMO Lleida S.L), no es farà responsable de les afirmacions que terceres persones facin a través de la xarxa social i es reserva el dret de dur a terme les actuacions judicials que cregui pertinents contra les mateixes.

Tampoc es responsabilitza dels danys o perjudicis que poguessin ocórrer en el moment en què el guanyador gaudeixi del premi.

7.- Tractament de les dades personals
Les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat, propietat de Royal Tarraco (FMO Tarragona S.L). El tractament de les mateixes es realitzarà de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Royal Tarraco (FMO Tarragona S.L) es reserva el dret d’informar els participants de les promocions i accions comercials que l’empresa dugui a terme posteriorment per qualsevol mitjà.

8.- Llei aplicable
Per a tot el que no s’especifica en aquestes bases legals de concurs a Instagram, la promoció s’ha de sotmetre a la normativa espanyola que estigui en vigor en aquell moment.

En cas de litigi resoldran la contesa els Jutjats i Tribunals de Tarragona, sense perjudici del fur que pogués correspondre segons la normativa aplicable.

9.- Acceptació de les bases d’aquest concurs
En participar del concurs i donar les teves dades personals estàs acceptant de forma expressa les anteriors bases del concurs. En cas que desitgis obtenir més informació et pot posar en contacte amb l’empresa organitzadora trucant al següent número de telèfon (977 25 13 71) o enviant un correu electrònic a (admin@royaltarraco.es)